Počasí

Noc kostelů ve Velké Úpě

Velká Úpa - Kostel Nejsvětější Trojice 10. 6. 2022

Program v kostele Nejsvětější Trojice ve Velké Úpě je součástí regionálního programového celku Krkonošská trojice, který propojuje kostely v Černém Dole, v Malé Úpě a ve Velké Úpě. Každý poutník po trojici dostane razítko, kdo se prokáže alespoň dvěma razítky, toho čeká malé občerstvení a drobný památeční dárek.

 

Všechny tři kostely jsou propojeny malými koncerty z děl klasické hudby. Velká Úpa jej uzavírá koncertem AVE MARIA ve 20:00 (společný program otevře koncert MISERERE právě v Černém Dole v 17:00 a na něj navazuje koncert LAUDATE v Malé Úpě v 18:30).

Noc kostelů ve Velké Úpě bude symbolem otevřené náruče Panny Marie. V průběhu celého večera bude moci každý poutník anonymně napsat svoji prosbu k Matce Boží na lísteček a vložit jej do schránky. V úplném závěru večera bude jeho prosba zahrnuta do společné modlitby s Loretánskou litanií. K tichému setkání s Bohem i s lidmi bude po celý večer přizvukovat hudba a mluvené slovo.

 

Program

18:00 otevření kostela, samostatné prohlídky,

průvodní slovo a hudba

20:00 AVE MARIA koncert

20:45 Loretánská litanie

Více info zde

Poutní mše svatá v Kostele Nejsvětější Trojice ve Velké Úpě

Velká Úpa - Kostel Nejsvětější Trojice 12. 6. 2022

Zveme vás na Poutní mši svatou v Kostele Nejsvětější Trojice ve Velké Úpě.